ul. Dworcowa 20

09-402 Płock

tel.fax +48 24 384 59 97

e-mail:biuro@anbud24.pl

Nasze realizacje

  1. Remonty bocznic kolejowych na terenie Terminali Paliw PKN Orlen S.A. w Szczecinie, Sokółce, Świnoujściu oraz  Żurawicy
  2. Budowa dwóch torów objazdowych w rejonie budowanego wiaduktu WK-152 w ramach przebudowy układu torowego na linii kolejowej nr 18 relacji Kutno- Piła dla Przedsiębiorstwa usługowego przy związku Zawodowym Kolejarzy w Bydgoszczy. Łączna długość przebudowanego odcinka wynosiła 2,150 km.
  3. Kompleksowa przebudowa nawierzchni kolejowej wraz z przebudową srk na przejazdach na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie:
  • km 251,372; 255,860 oraz 258,816 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska- Dębica
  • km 114,680 na stacji Nisko linii kolejowa nr 68 Lublin-Przeworsk
  • km 4,522; 7,448 oraz 15,551; w miejscowości, Grębów, Furmany oraz Zbydniów  linia    kolejowa nr 74 Sobów-Stalowa Wola Rozwadów
  • km  252,471 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska- Dębica w stacji Tarnobrzeg

4. Roboty utrzymaniowo- naprawcze w zakresie nawierzchni i podtorza na liniach nr 25, 66, 68, 70, 74 oraz 78 dla PNUIK Kraków Sp.zo.o.

5. Pojedyncza wymiana podkładów na linii nr 7 warszawa- Dorohusk, odcinek Puławy- Nałęczów tor 1 i 2 w km 132,000- 135, 380 ISE Lublin w ilości 3000 szt. dla PNUIK Kraków Sp.zo.o.

6. Roboty utrzymaniowo- naprawcze na linii 074 stacje Grębów i Furmany związane z wymianą szyn 491 w ilości 700 mb dla Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp.zo.o.

7. Roboty utrzymaniowo- naprawcze na terenie ZLK Lublin ISE Stalowa Wola Rozwadów związane z wymianą szyn w ilości 1700 mb dla Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp.zo.o.

8. Pojedyncza wymiana podkładów drewnianych na terenie działania Sekcji Eksploatacji podległych Zakładowi Linii Kolejowych w Lublinie w ilości 1640 szt. oraz pojedyncza wymiana podkładów drewnianych na linii 70 Włoszczowice- Chmielów w ilości 119 szt. dla Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa napraw Infrastruktury Komunikacyjnej- DOLKOM Sp.zo.o.

9. Remont nawierzchni  peronowej, odwodnienia  oraz malowanie wiat na przystanku osobowym Warszawa ZOO dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

10. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku techniczno- socjalnego stacji Błonie – km 28,800 linii kolejowej nr 3 oraz przebudowy istniejącej sieci wodociągowej do budynku nastawni dysponującej BŁ stacji Błonie dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

11. Naprawa główna przejazdu klejowego w km 29,898 na linii 033 Kutno- Brodnica dla Zakładu Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp.zo.o.

12. Wycinka traw i chwastów  o łącznej ilości 1 100 000 m2 oraz krzaków w ilości 47 000 m2 na terenie ISE Warszawa Wschodnia, ISE Warszawa Wileńska, ISE Warszawa Odolany, ISE Warszawa Zachodnia dla Zakładu Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Sp.zo.o.