ul. Dworcowa 20

09-402 Płock

tel.fax +48 24 384 59 97

e-mail:biuro@anbud24.pl

Szanowni Państwo,

Specjalizujemy się w branży inżynieryjnej, kolejowej oraz drogowej. Mamy zaszczyt zaoferować Państwu następujące usługi:

1. Przygotowanie i obsługa realizacji budowy i modernizacji w zakresie:

 • Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru,
 • Opracowywanie projektów budowlanych
 • Opracowywanie dokumentacji wykonawczych i technologicznych

2. Budowa i modernizacja nawierzchni kolejowej:

 • Budowa nowych rozjazdów
 • Budowa i modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych,

3. Naprawa i bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej:

 • Wymiana pojedynczych elementów nawierzchni,
 • Naprawa przejazdów kolejowo-drogowych,
 • Odchwaszczanie ciągów linii kolejowych
 • Wycinanie krzewów wraz ze zrębkowaniem oraz chemicznym niszczeniem systemu korzeniowego,
 • Utrzymanie pasów przeciwpożarowych.

4. Budowa i modernizacja podtorza kolejowego

 • Budowa podtorza nowo wznoszonych torów i rozjazdów
 • Modernizacja podtorza w zakresie zabudowy geosyntetyków
 • Przebudowa i umacnianie skarp

5. Budowa i modernizacja odwodnienia podtorza kolejowego:

 • Budowa nowych i modernizacja istniejących ciągów odwodnieniowych: rowy ziemne, drenokolektory, rowy umocnione, drenaże i kolektory

6. Wykonywanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych.

7. Usługi sprzętowe:

 • Koparko-ładowarka z osprzętem: łyżka skarpowa hydrauliczna, łyżka do kopania, przednia łyżka do zasypywania wymienna ze sztywnymi widłami,
 • Koparka dwudrogowa ATLAS 1304 i 1604,
 • Rębak spalinowy do gałęzi o średnicy do 180mm,
 • Piły łańcuchowe oraz kosy spalinowe.